Zewnętrzne rozdzielnice średniego napięcia wyposażone w izolatory porcelanowe

Produkty

Zewnętrzne rozdzielnice średniego napięcia wyposażone w izolatory porcelanowe

Zewnętrzne rozdzielnice średniego napięcia wyposażone w izolatory polimerowe produkowane są w wersji z samymi bezpiecznikami oraz w wersji wyposażonej w bezpieczniki i uziemienie. Rozdzielnice te zostały zaprojektowane z myślą o sieciach elektrycznych średniego napięcia do 36 kV. Urządzenie jest opatrzone dokumentem TSE zgodnie ze standardem TS
EN62271-102 i spełnia wymogi TEDAŞ. Rozdzielnice są trzyfazowe, aczkolwiek na życzenie mogą być wytwarzane również w wersji dwubiegunowej jednofazowej.Wszystkie badanie testowe urządzenia zostały przeprowadzone w Laboratorium Wysokiego Zasilania ICMET CRAIOVA i zakończyły się pozytywnie.

Rozdzielnice stosowane są do rozdzielania linii przesyłowych w celu umożliwenia przeprowadzenia czynności naprawczych i kontrolnych określonych elementów sieci elektrycznych średniego napięcia. W znaczny sposób ułatwia to wyodrębnienie linii przesyłowej, poddawanej określonym czynnościom. Mekanizm rozdzielczy może być obsługiwany w formie pilota ręcznego bądź panelu monitorowego.